Αθροιστικά οι χώροι εξυπηρέτησης συνεργείου φανοβαφείου, εστίασης, αναμονής και χώροι στάθμευσης των αυτοκινήτων που καταλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις της FMS είναι 22.000 τ.μ. Τοποθετημένοι στρατηγικά στην Αθήνα την Θεσσαλονίκη και την Κρήτη, μπορούν να καλύψουν μέχρι και 350 διελεύσεις την ημέρα διαθέτοντας: 75 Θέσεις εργασίας Συνεργείου, 58 Θέσεις εργασίας Φανοποιείου, 15 Θέσεις Προετοιμασίας Βαφείου, 8 Φούρνους Βαφής, 6 Καλύ